...rådgivning af din virksomhed

Generationsskifte

Generationsskifte i virksomheden...

Med 40 års erfaring, hvoraf de 18 år som statsautoriseret revisor kan huset ravn tilbyde hjælp i forbindelse med generationsskifte i primært ejerledede virksomheder.

Opgaven, generationsskifte, er som hovedregel en spændende & udfordrende opgave, hvor følgende forhold ofte er i spil:

Har virksomheden en fremtid for næste generation?

Er der muligheder eller interesse for at næste generation kan løfte opgaven. Her skal man vurdere om der er købmandsskab, lederskab, knowhow, udviklingsmuligheder osv.

Planlægning af generationsskiftet kræver at man blandt andet ser på likviditetssituationen og om skatteudskydelse kan være en mulighed. Der kan samtidig være overvejelser i forholdet til søskende og hvordan man håndterer økonomien i forhold til dem.

Hvad ønsker stifteren af virksomheden? Skal det fortsat være familieeje eller ønsker man en ekstern køber?

Det er vigtigt, at der laves en gennemtænkt plan, ikke mindst fordi der er mange bløde værdier, som ofte skal behandles i forbindelse med et generationsskifte.