...rådgivning af din virksomhed

Køb og salg af din virksomhed

Her er ingen pakkeløsninger...

Går du med tanker om køb eller salg af en virksomhed, kan huset ravn hjælpe med at definere værdien af virksomheden. Det kan være i forbindelse med en kapitalfond eller på anden måde, hvor huset ravn kan bidrage med stor erfaring omkring køb og salg af virksomheder.

Køb eller salg af en virksomhed er ikke nødvendigvis en nem opgave, det er som hovedregel en spændende og udfordrende opgave, hvor følgende forhold ofte er i spil:

  • Værdiansættelsen af virksomheden
  • Findes der en køber
  • Timing af
  • salgstidspunktet er vigtig, hvilket ofte er den største udfordring.

 

Forberedelsen af salget er vigtig og kræver ofte en stor indsats, her vil man blandt andet se på om kontrakter, ansættelsesaftaler, forhandleraftaler og stamarkiverne er i orden. Hvis dokumentationen er god, vil man ofte have en bedre værdi ved et salg. Et salgsprospekt skal ligeledes udarbejdes, hvor timing af nøgletallene kan være værdifuldt.

Skal virksomheden sammenlægges med anden virksomhed inden den sættes til salg, er det vigtigt at holde fokus på hvordan man kan udnytte synergieffekter, hvorved man synliggør hvad der bliver mere interessant for en eventuel køber.

Er organisationen trimmet for en køber, det afhænger selvfølgelig af om køber selv har en organisation eller om den skal være på plads ved købet, herunder hvordan virker markedsføringen, salgsmateriale inkl. hjemmeside, brochurer osv.